Kik vagyunk?

A Budapest Helyőrség Szociális Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a Budapest területén élő rászoruló, nehéz élethelyzetben élő nyugállományú tiszteket, tiszthelyetteseket, nyugállományú honvédségi közalkalmazottakat, polgári alkalmazottakat, illetve a honvédségi özvegyeket anyagilag támogassa. Az Alapítvány figyelmet fordít a gondoskodási körébe tartozó személyek életminőségének, a krónikus betegellátásukat végző intézet ápolási feltételeinek javításával. Az alapítványi célok elérése érdekében a szervezet végzi:

- a nehéz anyagi viszonyok között élő honvédségi nyugdíjasok eseti segélyezését az előre nem látható váratlan, súlyos élethelyzetek (közvetlen hozzátartozó – férj, feleség, gyermek – halála, súlyos betegség, stb.) esetén;

- a halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek, rehabilitáltak és hadirokkantak, illetve katona-halottak – hivatásos és szerződéses (továbbszolgáló)

– özvegyeinek, és egyedi elbírálás alapján egyenes ági leszármazottjának anyagi segítését;

- a nehéz anyagi viszonyok között élő nagycsaládosok és gyermeküket egyedül nevelők eseti segélyezését (többek között súlyos betegség, rokkantság, halálozás bekövetkezésekor);

- a hivatásos és nyugállományú, illetve rehabilitált katonák, honvédségi alkalmazottak és családtagjaik közösségi, szolidaritási, bajtársi szellemét elősegítő, hagyományokat erősítő rendezvények támogatását, az alapítványi célok érdekében adománygyűjtő jótékonysági rendezvények szervezését;

- a temetőkben lévő katonasírok gondozásának elősegítését a rászorulók irányában;

- az – otthonában vagy intézetben – állandó gondozásra szoruló személyek részére az ápolás ideje alatt anyagi segítségnyújtást kulturális, informatikai és egyéb szükségleteik, igényeik kielégítése érdekében;

- az állandó gondozásra szoruló, krónikus betegségben szenvedő személyek ellátását végző intézetben történő magas színvonalú ellátás érdekében, modern gyógyászati eszközök, berendezések beszerzését, az intézet egészségügyi szakállományának szakmai fejlődését elősegítő képzések szervezését, illetve azokon való részvétel támogatását;

- az Alapítvánnyal együttműködő középiskolák tanulói részére, közösségi szolgálatuk teljesítéséhez, az alapítványi célokhoz kapcsolódó elfoglaltság biztosítását, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően.

A kuratórium vegyes összetételű, aktív és nyugállományú katonákból, valamint közalkalmazottakból áll, akik a volt MH Budapest Helyőrség Parancsnokságon szolgáltak vagy az MH Egészségügyi Központban teljesítenek szolgálatot, illetve olyan polgári személyek, akik fontosnak tartják az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítását. A tisztségviselők munkájukért semmilyen juttatásban nem részesülnek.

Az Alapítvány figyelmet fordít tartósan beteg, illetve elhunyt bajtársak, illetve családjaik támogatására. az elmúlt években megközelítőleg ötmillió forint adomány került folyósításra temetési segélyként, illetve tartós gyógykezelés finanszírozására.